Mediakasvon laatutöiden lähtökohtia
á la Juha Partanen:

Mediakasvolla on hyvät taustatiedot
- Mainostoimistoissa on usein hyvin vähän eri toimialojen ja yksittäisten yritysten tuntemusta kun taas toimittajilla on tavallisesti hyvät pohjatiedot ja laaja yleissivistys. Toimittajat ovat myös nopeita ja tehokkaita hankkimaan tietoa. Mediakasvossa näitä toimittajan taitoja hyödynnetään nyt markkinointiviestinnässä.

Asiakaslehtiin tehdään kunnon journalismia
- Parhaita asiakaslehtiä tekevät ne, jotka ovat olleet kokonaisvastuullisissa päällikkötehtävissä sanoma- ja aikakauslehdissä. Hyvät asiakaslehdet eroavat muista lehdistä aihevalintojen suhteen, ei sillä että jutut olisi tehty muita lehtiä heikommin. Mediakasvossa tunnetaan asiat joista kirjoitetaan.

Mediakasvo uskoo informatiivisuuteen
- Markkinointiviestintää ja brandien rakentamista voi tehdä ja pitääkin tehdä todellisuuteen nojaten. Mediakasvossa uskotaan informatiivisuuteen yhtenä markkinointiviestinnän peruskivenä, vaikka informaation määrää pitääkin säädellä aina markkinointiviestinnän muodon, tavoiteltavien mielikuvien ja kohderyhmien profiilin mukaan.

Toimisto perustuu verkottumiseen
- Mediakasvo on nyt alkuun muutaman ihmisen verkosto, jossa kaikilla on omat yhtiönsä ja omia asiakkaitakin. Mediakasvon projekteja toteutamme kunkin työn vaatimalla vahvuudella. Asiakkaille voimme tarjota valmiin tuotantoputken ja kulloisenkin tarpeen laajuisen palvelun.

Mediakasvo uskaltaa mainostaa itseään
- Mediakasvo mainostaa itseään ja omia palvelujaan toisin kuin useimmat suomalaiset mainos- ja viestintätoimistot. Onhan hyvä nähdä, millaisia kommentteja eri välineissä näkymisestä kuulee ja tuntea välineet myös mainostajan näkökulmasta.

Kustannustoiminnan moniottelijoita
- Olen tehnyt lähes kaikkea, mitä painettuun sanaan liittyy ja työskennellyt jonkun verran sähköiselläkin puolella. Mediakasvolla on sekä kirjoittamisen, kuvaamisen, ulkoasun suunnittelun ja markkinoinnin hallitsevia moniottelijoita että näiden alojen erityisosaajia. Osaamisemme kattaa kaiken mainos-, viestintä- ja kustannustoiminnassa tarvittavan tietämyksen.

Kommunikaatiota kaikilla tasoilla
- Sanotaan, että konsultit keskustelevat yritysjohdon kanssa ja mainostoimistojen edustajat joutuvat tyytymään tuotepäälliköihin. Toimittajana olen tottunut keskustelemaan kaikkien kanssa toimitusjohtajista ja pääjohtajista tuotantolaitosten lattiatason työntekijöihin. Kommunikointi ei ole ongelma millään organisaation tasolla.

Alihankintatöitä myös mainostoimistoille
- Mediakasvo tekee myös alihankintatöitä mainostoimistoille, se voi toteuttaa projektin osia tai voin itse toimia lainacopynä tai keikkaprojektijohtajana. Mainostoimistot ovat huonoja viestimään itsestään ulospäin ja voisin siksi hoitaa mainostoimiston viestintää suurelle yleisölle, tiedotusvälineille, asiakasryhmille tai yhteistyökumppaneille.

Viestintäalan monitoimiyritys
Mediakasvo on informatiiviseen markkinointiviestintään erikoistunut monitoimiyritys: viestintätoimisto, mainostoimisto ja muun muassa asiakaslehtiä tuottava kustannusyhtiö. Mediakasvo tekee niin avaimet käteen palvelua kuin alihankintaakin.